Interface

W 1973 roku Ray Anderson stwoąył Interface wierząc w globalny potencjał płytek dywanowych. Interface znany jest z umiejętności kreowania nowych pomysłów i odwagi niezbędnej do ich realizacji. 

Produkty Interface oferują innowacyjny punkt widzenia i dążą do tworzenia przestrzeni idealnych, pomagając tym samym naszym klientom w realizacji ich wizji wnętrz.

Wspierając ideę ekorozwoju, w 1994 roku rozpoczęli program Mission Zero. Efekty okazały się trwałe i pozytywne. Uważają, że dla niektórych firm poczucie odpowiedzialności i troska o środowisko jest ważniejsze od ilości sprzedawanego towaru. Dla niektórych przedsiębiorców etap projektowania stał się powołaniem stanowiącym główny element misji ich działalności.

More informations on the website: http://www.interfaceglobal.com/
Interface

OUR WEBSITE USES COOKIES...


...as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.